Rajmund Pietkiewicz, In Search of “the Genuine Word of God”. Reception of the West-European Christian Hebraism the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance (transl. by Monika and Jacek Szela, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020).

Krzysztof Pilarczyk

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa, Pracownia Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich , Polska
http://orcid.org/0000-0001-9283-1204


Abstrakt

Book Review: Rajmund Pietkiewicz, In Search of “the Genuine Word of God”. Reception of the West-European Christian Hebraism the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance (transl. by Monika and Jacek Szela, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020).


Pobierz

Opublikowane
2021-01-28


Pilarczyk, K. (2021). Rajmund Pietkiewicz, In Search of “the Genuine Word of God”. Reception of the West-European Christian Hebraism the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance (transl. by Monika and Jacek Szela, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020). The Biblical Annals, 11(1), 149–151. https://doi.org/10.31743/biban.11881

Krzysztof Pilarczyk  jkpilarczyk@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa, Pracownia Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich

Krzysztof Pilarczyk – profesor zwyczajny w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierownik Pracownik Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, członek Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych „Fides et Ratio” we Wrocławiu. Autor ponad 220 publikacji naukowych. Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu i kultury żydowskiej, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, gnozie starożytnej, dialogu międzyreligijnym, kulturze książki żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód). Aktywność naukową dokumentuje na stronie http://www.cyfronet.krakow.pl/~uwpilarc/. 

http://orcid.org/0000-0001-9283-1204Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).