Human Creativity in the Context of Creativity of God in Gen 1–2

Wojciech Pikor

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Polska

Abstrakt

In the biblical perspective, stories about the creation of the world in Gen 1–2 remain to be the basis to a discussion about human creativity. The premise of the text – creation of man “in the image of God” – makes us assume that, according to the Bible, creativity of man is to be the image of God’s creativity. Verification of this thesis goes from presenting history of interpretation of the biblical idea, namely crea­tion of man “in the image of God,” then points to the need of analyzing the narrative of this phrase. Since the image of God presented in Gen 1 is not descriptive, the second part of the paper examines the way God reveals himself in this text through his creative action. The key to God’s creativity is his word of creation which he uses to differentiate created beings and establish relationships among them in order to build harmony in the newly founded world. The final part of the paper focuses on the analysis of verbs which in Gen 1–2 refer to human creativity; those verbs also point to their possible association with words as instru­ments for creating, organizing and arranging reality shaped by man. Following that comes the conclusion that God’s creativity is extended into creativity of man who was made “in the image of God.”

Słowa kluczowe:

Gen 1-2, creation, creativity, image of God

Alter, R., The Art of Biblical Narrative (New York: Basic Books 2011).

Barth, K., Church Dogmatics. III/1. The Doctrine of Creation (Edinburgh: Clark 1958).

Beauchamp, P., Leggere la sacra Scrittura oggi. Con quale spirito accostarsi alla Bibbia (Milano: Massimo 1990).

Beauchamp, P., All’inizio Dio parla. Itinerari biblici (Bibbia e Preghiera 14; Roma: ADP 1992).

Beauchamp, P., Testamento biblico (Magnano: Qiqajon – Comunità di Bose 2007).

Blenkinsopp, J., Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia (Biblioteca Biblica 21; Brescia: Queriniana 1996).

Blenkinsopp, J., Creazione, de-creazione, nuova creazione. Introduzione e commento, a Genesi 1–11 (Epifania della Parola ns 5; Bologna: EDB 2013).

Brzegowy, T., Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie, egzegeza, teologia (Academica 27; Tarnów: Biblos 2010).

Dziadosz, D., Tak było na początku… Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2011).

Fergusson, D., “Humans Created according to the Imago Dei. An Alternative Proposal,” Zygon 48 (2013) 439–453. DOI: https://doi.org/10.1111/zygo.12014

Klingbeil, G.A., “‘He Spoke and It Was.’ Human Language, Divine Creation, and the imago dei,” Horizons in Biblical Theology 36 (2014) 42–59. DOI: https://doi.org/10.1163/18712207-12341269

Lemański, J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 1/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2013).

Liesch, B.W. – Finley, T.J., “The Biblical Concept of Creativity: Scope, Definition, Criteria,” Journal of Psychology and Theology 12 (1984) 188–197. DOI: https://doi.org/10.1177/009164718401200303

Łach, S., Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Pismo Święte Starego Testamentu 1/1; Poznań: Pallottinum 1962). DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.2804

Napora, K., “«Aby służył i strzegł» (Rdz 2,15). Praca jako powołanie człowieka w świetle Rdz 1–2,” Verbum Vitae 25 (2014) 17–39. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1566

Pawłowski, Z., Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1–3 (Rozprawy i Studia Biblijne 13; Warszawa: Vocatio 2003).

von Rad, G., Das 1. Buch Mose. Genesis, 12 ed. (Das Alte Testament Deutsch 2/4; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1987).

Roszak, P., “Creación como relatio, assimilatio y processio. En torno a la exégesis de santo Tomás de Aquino al Gen 1,1–2,3,” Biblica et Patristica Thoruniensia 4 (2011) 181–199. DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2011.009

Seebass, H., Genesis. I. Urgeschichte (1,1–11,16) (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1996).

Simango, D., “The Imago Dei (Gen 1:26–27). A History of Interpretation from Philo to the Present,” Studia Historiae Ecclesiasticae 42 (2016) 172–190. DOI: https://doi.org/10.25159/2412-4265/1065

Szymik, S., “«Czyńcie sobie ziemię poddaną» (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1– 11,” Verbum Vitae 31 (2017) 21–44. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1758

Vainio, O.-P., “Imago Dei and Human Rationality,” Zygon 49 (2014) 121–134. DOI: https://doi.org/10.1111/zygo.12065

Van Wolde, E., Racconti dell’Inizio. Genesi 1–11 e altri racconti di creazione (Biblioteca biblica 24; Brescia: Queriniana 1999).

Wagner, S., “Käbaš,” Theological Dictionary of the Old Testament (eds. G.J. Botterweck – H. Rinnren – H.-J. Fabry) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1995) VII, 52–57.

Wenham, G.J., Genesis 1–15 (Word Biblical Commentary 10; Waco, TX: Word Books 1987).

Wénin, A., Non di solo pane... Violenza e alleanza nella Bibbia (Epifania della Parola ns 6; Bologna: EDB 2004).

Wénin, A., Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo. Lettura narrativa e antropologica della Genesi. I. Gen 1,1–12,4 (Testi e commenti; Bologna: EDB 2008).

Westermann, C., Genesis 1–11 (A Continental Commentary; Minneapolis, MN: Fortress 1994).

Wildberger, H., “Das Abbild Gottes. Gen 1,26–27,” Theologische Zeitschrift 21 (1965) 245–259, 481–501.


Opublikowane
2022-10-26


Pikor, W. (2022). Human Creativity in the Context of Creativity of God in Gen 1–2. The Biblical Annals, 12(4), 461–472. https://doi.org/10.31743/biban.13497

Wojciech Pikor  wojciech.pikor@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu https://orcid.org/0000-0003-2656-152XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).