Układ imion w Rdz 49, 3-17. 19-27 i Pwt 33, 6-25 oraz jego znaczenie

Urszula Szwarc
Abstrakt

The texts of Gn 49:3-17, 19-27 and Deut 33:6-25 are discussed from a treble point of view: the sequence of births of the sons of Jacob, a chiastic set-up of names in the said pericopes, and conclusions resulting thereof. The text of Genesis attributes equal rank to the house of Judah and Joseph, and Deut places the house of Joseph on top. The so-called "blessings of Jacob" mirror the point of view of all generations as a whole, and the so-called "blessings of Moses", a viewpoint pertaining to the northern generations. The wording of Gn 49 seems then younger than the wording of Deut 33. The position of Judah’s generation in these two texts permits to presume that hagiographers wanted to pinpoint that this generation has an exceptional role to play.

Słowa kluczowe:

układ imion, Rdz 49, 3-17, 19-27, Pwt 33, 6-25

Pobierz

Opublikowane
2017-06-09


Szwarc, U. (2017). Układ imion w Rdz 49, 3-17. 19-27 i Pwt 33, 6-25 oraz jego znaczenie. The Biblical Annals, 42(1), 5–16. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2470

Urszula Szwarc  biblical.annals@gmail.comLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).