Psalmy Salomona oraz ich echa w pismach Nowego Testamentu (cz. 2)

Antoni Tronina
Abstrakt

Die so genannten Psalmen Salomos gehören zu den wichtigen Dokumenten der intertestamentalen Literatur. Sie sind in den pharisäischen Kreisen des ausgehenden 1. Jahrhunderts nach Chr. entstanden. Im Artikel wird die Ubersetzung von 18 Psalmen gegeben und ihre zahlreichen Paralellen im NT aufgezeigt. Der Verfasser weist auch die dort enthaltenen messianischen Gedanken.

Słowa kluczowe:

psalmy, aluzje

Pobierz

Opublikowane
2017-06-09


Tronina, A. (2017). Psalmy Salomona oraz ich echa w pismach Nowego Testamentu (cz. 2). The Biblical Annals, 42(1), 45–58. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2477

Antoni Tronina  biblical.annals@gmail.comLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).