Pneumatologia qumrańska

Hubert Ordon
Abstrakt

Die Überzeugung der Gemeinschaft von Qumran, daß sie von Gott den Geist empfangen hat und unter seinem Einfluß lebt und wirkt, wurde u. a. zur Quelle der zahlreichen und vielfältigen Aussagen von diesem Geist. Ihre Pneumatologie ist jedoch nicht eindeutig und übersichtlich. Darum versucht der erste Teil des Artikels, die verschiedenen Bedeutungen des zu zeigen und anzuordnen. Im zweiten Teil wurde die Erteilung dieses Gottesgeistes besprochen. Es erfolgte durch den vollständigen Eintritt jedes Mitgliedes zur Gemeinde. Trotzdem erwartete sie noch eine eschatologische Ausgießung des Geistes.

Słowa kluczowe:

Qumran, pneumatologia

Pobierz

Opublikowane
2017-06-11


Ordon, H. (2017). Pneumatologia qumrańska. The Biblical Annals, 40(1), 69–78. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2541

Hubert Ordon  biblical.annals@gmail.comLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).