Pokój Boży w pismach natchnionych Starego Testamentu

Józef Homerski
Abstrakt

The „peace of God” does not occur in the books of the Old Testament. Though the idea of the peace of God is very vivid in them. One should not look for it in the semantic field of the word „shalom” but in the context of those hagiographic texts, especially those written by prophets, in which there appears the word „shalom” and in those oracles which deal with the idea of peace, though the very word „peace” does not turn up. The peace of God is God’s gift which man cannot give to himself or work out. This means those spiritual goods thanks to which man (both as an individual and society) is in total harmony with God and creature.

Słowa kluczowe:

pokój, salom

Pobierz

Opublikowane
2017-06-12


Homerski, J. (2017). Pokój Boży w pismach natchnionych Starego Testamentu. The Biblical Annals, 38(1), 5–16. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2566

Józef Homerski  biblical.annals@gmail.comLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).