Eschatologiczne wylanie Ducha w Iz 32, 15-20

Hubert Ordon
Abstrakt

So in den einzelnen Begriffen wie im ganzen Klima der Perikope Jes 32, 15-20 kommt ihre starke eschatologische Prägung zum Ausdruck. In dieser endzeitlichen Epoche wird „der Geist von Höhe” die entscheidende Rolle spielen, der auf das neue Gottesvolk ausgegossen werden soll. Seine zukünftige Wirkung gilt aber merkwürdiger Weise nicht zuerst den Menschen, sondern verändert völlig die Natur. Es entsteht ein idealer Lebensraum, wo dann unter dem Einfluß des Geistes wesentlich neue Verhältnisse zu Gott und den anderen herrschen werden. In diesem Bild ist eine gewisse Ähnlichkeit zum Schöpfungsbericht vom Gen 1-2 zu sehen. Am wahrscheinlichsten hat solche Gestaltung Jes 32, 15-20 hier ihren Grund. Auf diese Weise klingt die Endzeit an die harmonische Paradieszeit an.

Słowa kluczowe:

Duch, egzegeza, Iz 32, 15-20

Pobierz

Opublikowane
2017-06-12


Ordon, H. (2017). Eschatologiczne wylanie Ducha w Iz 32, 15-20. The Biblical Annals, 38(1), 27–34. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2737

Hubert Ordon  biblical.annals@gmail.comLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).