Naczelne tematy eschatologii św. Pawła (paruzja, powszechne zmartwychwstanie; nowe stworzenie)

Hugolin Langkammer
Abstrakt

Die paulinische Eschatologie nimmt ihren eigentlichen Anfang von der Christophanie vor Damascus. Paulus sah den Auferstandenen und wollte Ihn wieder erfahren, um mit Ihm schon immer verbunden zu sein. Daher spricht Paulus über die Parusie schon in seinem ersten Brief, was natürlich nicht die allgemeine Parusieerwartung der ersten Gemeinden ausschliesst. Vor allem die Korinther hatten Zweifel über die allgemeine Auferstehung. Daher greift der Apostel vor allem in 1 Kor dieses Thema an und entwickelt schlieslich eine kosmische Eschatologie, wobei das Hauptleitwort „Neue Schöpfung” gewählt wird, ähnlich wie er auch eine kosmische Ekklesiologie entwickelt hat.

Słowa kluczowe:

nauczanie Pawła, eschatologia, zmartwychwstanie

Pobierz

Opublikowane
2017-06-18


Langkammer, H. (2017). Naczelne tematy eschatologii św. Pawła (paruzja, powszechne zmartwychwstanie; nowe stworzenie). The Biblical Annals, 28(1), 65–75. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/3076

Hugolin Langkammer  biblical.annals@gmail.comLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).