Adam Linsenbarth (red.), Atlas biblijny (Warszawa – Pelplin: Instytut Geodezji i Kartografii; Bernardinum 2018)

Mariusz Rosik

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu , Polska
https://orcid.org/0000-0002-1943-8649Abstrakt

Book review  Adam Linsenbarth (red.), Atlas biblijny (Warszawa – Pelplin: Instytut Geodezji i Kartografii; Bernardinum 2018)

Pobierz

Opublikowane
2018-10-04


Rosik, M. (2018). Adam Linsenbarth (red.), Atlas biblijny (Warszawa – Pelplin: Instytut Geodezji i Kartografii; Bernardinum 2018). The Biblical Annals, 8(4), 631–633. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/315

Mariusz Rosik  mrosik@pnet.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Prof. Mariusz Rosik - an academic teacher in the Pontifical Faculty of Theology and in the University of Wrocław (Breslau), Poland. He keeps courses of Exegesis of the New Testament, Biblical Environment, Jewish History and New Testament Greek. Prof. Rosik has studied in several academic centers:  Pontifical Faculty of Theology in Wrocław (M.A. in 1993; licentiate in biblical theology, 1996; doctoral degree in biblical theology, 1997), Pontifical Biblical Institute in Rome (licentiate in Sacred Scripture, 2001), Hebrew University of Jerusalem (one semester in 1998-1999), École Biblique et Archéologique Francaise de Jerusalem (one semester in 1998-1999). During his studies in Israel he paid attention to achieve perfect knowledge of biblical Hebrew and archeology of the Holy Land. Prof. Mariusz Rosik has published more than thirty books and many articles in the field of biblical and Jewish studies. His texts were published in eleven languages. He participates in biblical meetings, conferences and seminars. He is also a member of Studiorum Novi Testamenti Societas (Cambridge), Polish Biblical Society (Warszawa) and Associazzione degli Ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico (Rome). https://orcid.org/0000-0002-1943-8649Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).