Adam Linsenbarth (red.), Atlas biblijny (Warszawa – Pelplin: Instytut Geodezji i Kartografii; Bernardinum 2018)

Mariusz Rosik

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu , Polska
https://orcid.org/0000-0002-1943-8649Abstrakt

Book review  Adam Linsenbarth (red.), Atlas biblijny (Warszawa – Pelplin: Instytut Geodezji i Kartografii; Bernardinum 2018)

Pobierz

Opublikowane
2018-10-04


Rosik, M. (2018). Adam Linsenbarth (red.), Atlas biblijny (Warszawa – Pelplin: Instytut Geodezji i Kartografii; Bernardinum 2018). The Biblical Annals, 8(4), 631–633. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/315

Mariusz Rosik  mrosik@pnet.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Prof. Mariusz Rosik - an academic teacher in the Pontifical Faculty of Theology and in the University of Wrocław (Breslau), Poland. He keeps courses of Exegesis of the New Testament, Biblical Environment, Jewish History and New Testament Greek. Prof. Rosik has studied in several academic centers:  Pontifical Faculty of Theology in Wrocław (M.A. in 1993; licentiate in biblical theology, 1996; doctoral degree in biblical theology, 1997), Pontifical Biblical Institute in Rome (licentiate in Sacred Scripture, 2001), Hebrew University of Jerusalem (one semester in 1998-1999), École Biblique et Archéologique Francaise de Jerusalem (one semester in 1998-1999). During his studies in Israel he paid attention to achieve perfect knowledge of biblical Hebrew and archeology of the Holy Land. Prof. Mariusz Rosik has published more than thirty books and many articles in the field of biblical and Jewish studies. His texts were published in eleven languages. He participates in biblical meetings, conferences and seminars. He is also a member of Studiorum Novi Testamenti Societas (Cambridge), Polish Biblical Society (Warszawa) and Associazzione degli Ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico (Rome). https://orcid.org/0000-0002-1943-8649Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).