Arcykapłan Jazon i jego zamierzenia wobec Jerozolimy w świetle Ksiąg Machabejskich

Grzegorz Baran

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

As is apparent from an analysis of the Books of the Maccabees, Jason belonged to the group of so-called Hellenized Jews, who took the initiative in introducing Hellenistic customs in Jerusalem and Judea. Certainly, the office of High Priest, which he captured through corruption, made him one of the leading figures in this process. Two institutions which Jason founded, the gymnasium and ephebate, would have pushed Jerusalem in the direction of other poleis of the Hellenistic world. It is difficult to say, however, to what extent he actually managed to implement these projects. In Jerusalem we do not know, for example, whether he managed only to create a so-called politeuma or if he perhaps went further, converting the city into a true polis. As scholars show, Jason probably wanted to connect “the old” with “the new”, i.e. to give Jerusalem the status of a Greek polis on the one hand while, on the other, retaining the “native customs” and loosening only their rigor. Perhaps his sudden loss of the post of High Priest caused the projects he undertook to not be fully implemented.

Słowa kluczowe:

Księgi Machabejskie, arcykapłan Jazon, hellenizacja

Pobierz

Opublikowane
2015-11-08


Baran, G. (2015). Arcykapłan Jazon i jego zamierzenia wobec Jerozolimy w świetle Ksiąg Machabejskich. The Biblical Annals, 3(2), 261–284. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/529

Grzegorz Baran  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).