The Poor Widow’s Mites. A Contextual Reading of Mark 12:41-44

Adam Kubiś

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

An intriguing point of disagreement is evident among recent commentators on Mark 12:41-44 as to how we should understand the poor widow’s offering, whether as a positive or negative image. The crucial issue, raised for the first time by Addison G. Wright, is a proper grasp of the immediate narrative context of the poor widow’s story, which in his case produced the lamentable reading of the widow’s “deed.” Nevertheless, by widening the immediate narrative context and reading the account within the larger Markan framework, the interpretative ambiguity disappears. The widow is presented to Jesus’ disciples, and to the readers of the Markan story, as a positive example of selfdenial motivated by faith, love and devotion toward God. Thus, she not only stands as a symbol of the faithful remnant of Israel, but, most importantly, presents a picture of Jesus’ own self-offering on the cross.

Słowa kluczowe:

Ewangelia św. Marka, uboga wdowa, wdowi grosz, ofiara, uczeń, uczeni w Piśmie


Opublikowane
2015-11-08


Kubiś, A. (2015). The Poor Widow’s Mites. A Contextual Reading of Mark 12:41-44. The Biblical Annals, 3(2), 339–381. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/535

Adam Kubiś  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).