Józef Tadeusz Milik in the École Biblique (1952-1960)

Zdzisław J. Kapera

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

J.T. Milik (1922-2006) was first of all a brilliant epigrapher and publisher of the Dead Sea Scrolls. His stay at the École Biblique marked a crucial period in his busy life. It was the golden decade in his scholarly output. He identified, deciphered and published most of the Dead Sea documents which appeared in print in the 1950s (suffice it to mention the manuscripts of 1Q and 5Q, the Copper Scroll from Cave 3, documents from Wadi Murabba‘at and some scrolls of Cave 4). He wrote a synthesis in 1957 which remains one of the most cited books on the scrolls. Starting from March 1952 Milik took part in archaeological searches at Khirbet Qumran and in the Judaean Desert. He cooperated with Father Bellarmino Bagatti at Dominus Flevit in Jerusalem. Milik discovered several Second Temple tombs with numerous ossuaries close to Jerusalem. His two expeditions with Father Jean Starcky yielded hundreds of Nabataean inscriptions. He remains in the history of Biblical research as a co-founder of Qumranology and a Biblical archaeologist par excellence.

Słowa kluczowe:

J.T. Milik, R. de Vaux, Chirbet Qumran, Zespół Zwojowni, ossuaria, Nabatea


Opublikowane
2015-11-08


Kapera, Z. J. (2015). Józef Tadeusz Milik in the École Biblique (1952-1960). The Biblical Annals, 3(2), 439–450. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/536

Zdzisław J. Kapera  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).