Znaczenie czasownika διατάσσω w źródłach biblijnych – w nawiązaniu do διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων w Ga 3,19b

Waldemar Rakocy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

The present paper concerns the meaning of the verb διατάσσω in the biblical texts (LXX, NT) as well as in selected Greek extra-biblical sources. Except very concise contributions like those found in dictionaries the subject hasn’t been worked up yet. Existing studies on the expression διαταγεις δι' αγγέλων focus on the role of angels in the Jewish tradition, passing over the verb used by Paul. Our research on the διατάσσω led us to conclusion that the range of angels’ competences in Gal 3:19b is larger than it was assumed in Judaism. Broader competences inevitably result in loosening the relation between Law and God. Firstly, the idea of mediation is to be excluded. Secondly, the angels are responsible for administering the Law as well as for its shape (in what we usually ascribe to God). Furthermore, the argument based on the nature of the Law lets us state that it was their initiative in order to instruct the humankind. So the role of angels in bringing the Law into being was bigger than it has been commonly thought of till now. To be clear, we don’t rule out some relation between Law and God but at the same time we don’t consider it strict. The study reveals lack of direct and close relation between Law and God. Such a level of relation exists in the gift of Christ.

Słowa kluczowe:

pośrednictwo aniołów, przymierze na Synaju, nadanie Prawa, List do Galatów

Pobierz

Opublikowane
2015-11-08


Rakocy, W. (2015). Znaczenie czasownika διατάσσω w źródłach biblijnych – w nawiązaniu do διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων w Ga 3,19b. The Biblical Annals, 3(2), 383–419. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/538

Waldemar Rakocy  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).