Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami

Henryk Drawnel

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii , Polska


Abstrakt

The Canticle seen in its literal, non-alegorical or spiritual, sense recounts the story of a profound love relationship between an anonymous man and an anonymous woman. Their mutual love is expressed by the two fundamental terms dôdîm and ’ahăbāh that are mainly used by the bride, hence the feminist approach to the text. These two terms on the lips of the bride do not refer exclusively to the erotic aspect of love, but, to the contrary, implicate an involvement of the whole person of both the bride and bridegroom. The concept of love rises quite often from the sensual description of the body to the transforming experience of love the purpose of which is to create a full and exclusive communion with the beloved. Thus the experience of love in the Canticle utterances formulated by the bride should be inscribed within the context of the creation account (Gen 2) that stresses the communion between man and woman. Love in the Canticle should also be analyzed in the context of aesthetic categories characteristic to poetic compositions that tend to positively transform the object of love by using the language of metaphor and symbol.

Słowa kluczowe:

Stary Testament, księgi mądrościowe, Pieśń nad Pieśniami, miłość, stworzenie

Pobierz

Opublikowane
2017-05-30


Drawnel, H. (2017). Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami. The Biblical Annals, 55(1), 17–29. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/983

Henryk Drawnel  hdrawnel@yahoo.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział TeologiiLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).