La storia testuale del Libro del Siracide

Andrzej Piwowar

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii , Polska


Abstrakt

Jedną z największych trudności związanych ze studium księgi Mądrości Syracha jest sam tekst tejże księgi. Historia jego stanowi, do dnia dzisiejszego, jedną z największych tajemnic i zagadek całego Starego Testamentu. Pierwotnie, jak świadczy prolog do tłumaczenia greckiego, księga została napisana w języku hebrajskim. Jednak przez wiele stuleci tekst dzieła Syracha znany był z tłumaczenia, przede wszystkim greckiego oraz łacińskiego i syryjskiego. W 1896 r. w synagodze Ezdrasza w Kairze zostały odnalezione pierwsze fragmenty hebrajskie Mądrości Syracha. Ich wiarygodność została potwierdzona przez dalsze odkrycia archeologiczne w Masadzie i Qumran. W artykule przedstawiona jest historia powstania i redakcji zarówno tekstu hebrajskiego, jak i greckiego, które występują w podwójnej formie krótkiej (H I i G I) i długiej (H II i G II). Ukazana jest też relacja najstarszych tłumaczeń (łacińskiego i syryjskiego) do wersji hebrajskich i greckich. Po przeanalizowaniu tych skomplikowanych relacji pomiędzy poszczególnymi wersjami tekstu księgi Ben Syracha autor wskazał kilka sugestii przydatnych w krytyce tekstu tej deuterokanonicznej Księgi Starego Testamentu.

Słowa kluczowe:

Mądrość Syracha, historia tekstu ST, krytyka tekstu


Opublikowane
2017-05-30


Piwowar, A. (2017). La storia testuale del Libro del Siracide. The Biblical Annals, 55(1), 31–53. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/986

Andrzej Piwowar  andpiw@gazeta.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział TeologiiLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).