Akwila i Pryscylla: współpracownicy apostoła Pawła i wczesnochrześcijańscy misjonarze

Waldemar Rakocy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii , Polska


Abstrakt

The article discusses the issue of the Jewish married couple, Aquila and Priscilla, who at the beginning of Christianity actively participated in the evangelization of the world of those times. The study shows their connection with Paul and their contribution in their work. The article has a mainly historical character.

Słowa kluczowe:

Akwila i Pryscylla, współpracownicy apostoła Pawła, wczesnochrześcijańscy misjonarze

Pobierz

Opublikowane
2017-05-30


Rakocy, W. (2017). Akwila i Pryscylla: współpracownicy apostoła Pawła i wczesnochrześcijańscy misjonarze. The Biblical Annals, 55(1), 125–141. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/990

Waldemar Rakocy  rakocyw@poczta.fm
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział TeologiiLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).