Jean-Noël Aletti, Il Gesù di Luca (Epifania della Parola; Bologna: Dehoniane 2012)

Adam Bogdan Węgrzyn

Wyższe Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie , Polska

Abstrakt

Recenzja książki: Jean-Noël Aletti, Il Gesù di Luca (Epifania della Parola; Bologna: Dehoniane 2012)Opublikowane
2020-07-07


Węgrzyn, A. B. (2020). Jean-Noël Aletti, Il Gesù di Luca (Epifania della Parola; Bologna: Dehoniane 2012). The Biblical Annals, 10(3), 475–478. https://doi.org/10.31743/biban.9932

Adam Bogdan Węgrzyn  adamwegrzynsdb@gmail.com
Wyższe Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w KrakowieLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).