Tom 2 Nr 1 (2010): (57) Roczniki Biblijne
Słowo wstępne

Mirosław S. Wróbel
11-13
opublikowany: 2016-07-17
Artykuły

Stanisław Haręzga
143-152
opublikowany: 2015-12-11
Mirosław S. Wróbel
153-163
opublikowany: 2015-12-11
Recenzje

Sprawozdania

Wojciech Pikor
181-194
opublikowany: 2015-12-11