„Ethos” jest międzynarodowym interdyscyplinarnym kwartalnikiem naukowym, w którego kolejnych monograficznych tomach podejmowane są problemy filozoficzne ujawniające się w kulturze współczesnej. Problemy te ukazywane są w poszczególnych artykułach z perspektywy różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, w szczególności filozofii, a zwłaszcza antropologii filozoficznej i etyki. Czasopismo powstało w roku 1988 z inicjatywy jego późniejszego wieloletniego redaktora naczelnego ks. Tadeusza Stycznia (1931-2010). W „Ethosie” ukazują się artykuły w językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Wydawcą „Ethosu” jest Instytut Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

ISSN: 0860-8024 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
 
 

"Ethos" na Platformie CzasKUL

2019-05-06

Trwają prace nad wprowadzeniem "Ethosu" na Platformę CzasKUL. Do czasu uruchomienia dostępu zapraszamy na dotychczasową stronę czasopisma.

 


  • The Philosopher’s Index
  • ERIH Plus
  • EBSCO
  • CEEOL

MNISW
20

Index Copernicus
50.91