Kontakt

Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II
Instytut Jana Pawła II KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Główna osoba do kontaktu

Tomasz Górka
Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
814453218

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński