Zespół redakcyjnyREDAKCJA CZASOPISMA:

Redaktor naczelny

Ks. Marek Słomka, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: mslomka@kul.pl


Zastępca redaktora naczelnego

Jarosław Merecki SDS, Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano; e-mail: merecki@istitutogp2.it

Sekretarz redakcji
Tomasz Górka, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Natalia Gondek, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Redaktor merytoryczny
Dorota Chabrajska, Instytu Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Redaktor merytoryczny
Mirosława Chuda, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Redaktor merytoryczny
Patrycja Mikulska, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Redaktor językowy
Ferdi McDermott, Chavagnes International College, Chavagnes-en-Paillers; e-mail: headmaster@chavagnes.org

Redaktor językowy

Wojciech Kruszewski, e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Kolegium redakcyjne

 • Michel Bastit, Université de Bourgogne
 • Sergio Belardinelli, Università di Bologna
 • Gerald J. Beyer, Villanova University
 • Christoph Böhr, Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz
 • Rocco Buttiglione, The Pontifical Academy of Social Sciences
 • Barbara Chyrowicz SSPS, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • John Crosby, Franciscan University of Steubenville
 • Aimable-André Dufatanye, Université catholique de Lyon
 • Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Tomasz Garbol, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dariusz Gawin, Polska Akademia Nauk
 • Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Michael James, Boston College
 • Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Karol Klauza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Stanislav Košč, Katolícka Univerzita v Ružomberku
 • Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Leszek Mądzik, Akademia Sztuk Pięknych
 • Maciej Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. Sławomir Nowosad, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Antonio Pardo Caballos, Universidad de Navarra
 • Furio Pesci, Sapienza Università di Roma
 • Adam Potkay, The College of William & Mary
 • Giovanni Salmeri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
 • Stefan Sawicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Manfred Spieker, Universität Osnabrück
 • Zbigniew Stawrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Eleonore Stump, Saint Louis University
 • Andrzej Szostek MIC, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. Alfred M. Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Linda Zagzebski, University of Oklahoma
 • Ireneusz Ziemiński, Uniwersytet Szczeciński