OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny.  Czasopismo nie publikuje reklam. Źródła finansowania czasopisma stanowią programy ministerialne i dotacje uczelni.