RECENZENCI

Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter pismo nie posiada stałego zespołu recenzentów. Recenzentami poszczególnych tekstów są specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych. Lista recenzentów każdego tomu dostępna jest na jego stronie redakcyjnej oraz na stronie internetowej www.ethos.lublin.pl.