Odrodzenie. W prawdzie miłości

Stanisław GRYGIEL

Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin , Polska

Abstrakt

W swoim filozoficznym – a zarazem poetyckim – eseju autor przedstawia kryzys kultury współczesnej i podejmuje refleksję nad jego przyczynami, lecz także wskazuje źródła nadziei na przyszłość i drogi możliwego odrodzenia. Główną inspirację rozważań stanowią dzieła Karola Wojtyły – Jana Pawła II, autor odwołuje się jednak również do takich myślicieli i poetów, jak Platon, Dante Alighieri, Johann Wolfgang Goethe i Thomas Stearns Eliot.

Artykuł jest zmienioną wersją wystąpienia, które zostało przygotowane na spotkanie z cyklu „Filozof, teolog, poeta” w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, zaplanowane na 19 maja 2021.

 

Słowa kluczowe:

kultura, kryzys, odrodzenie, osoba, prawda, miłość, Karol Wojtyła – Jan Paweł II

Pobierz


Opublikowane
2021-09-26


GRYGIEL, S. (2021). Odrodzenie. W prawdzie miłości. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 34(1 (133). https://doi.org/10.12887/34-2021-1-133-17

Stanisław GRYGIEL 
Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin