Głupi, czyli inny. Podmiot w mistyce przeżyciowej

Natalia STENCEL

Katedra Filozofii Poznania, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9/203, 31-002 Kraków , Polska

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przedstawienia mistyki przeżyciowej przez pryzmat zagadnienia głupoty. Szczególną uwagę zwrócono na podmiotowość manifestującą się w tekście świadectwa mistycznego – głównym kontekstem metodologicznym są tu hermeneutyka Gadamera i Ricoeura oraz pewne elementy filozofii dialogu. Ważny punkt odniesienia stanowi „inność” w rozumieniu Lévinasa, Bubera, ale także Lacana. Przekaz podmiotu jest niedostępny wspólnocie, ale w procesie wysłowienia staje się obcy także swojemu autorowi. Mistyk to podmiot zdystansowany tak względem sacrum, jak i profanum – w każdym z tych układów odniesienia okazuje się innym, czyli głupcem.

Słowa kluczowe:

głupota, mistyka, inność, hermeneutyka, narracja

Pobierz


Opublikowane
2021-09-26


STENCEL, N. (2021). Głupi, czyli inny. Podmiot w mistyce przeżyciowej. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 34(1 (133). https://doi.org/10.12887/34-2021-1-133-07

Natalia STENCEL 
Katedra Filozofii Poznania, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9/203, 31-002 Kraków