Gra niemądrych pozorów. Jak nie ujmować i opisywać głupoty

Marcin T. ZDRENKA

Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń , Polska

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd najnowszej, głównie rodzimej literatury poświęconej głupocie. Zestawienie nie jest wyczerpujące, może jednak posłużyć do zidentyfikowania czterech typów „radzenia sobie” badaczy z problematyką głupoty czy też czterech typów prac, w których problematyka ta jest podejmowana: dzieła „encyklopedyczne”, prace jedynie pozornie traktujące o głupocie, teksty szafujące głupotą jak bronią retoryczną oraz takie, które głupotę próbują oswajać. Zestawienie służy sformułowaniu czterech przestróg, które winny wzmagać naszą czujność wobec głupoty, chociaż ostatecznie nie są w stanie przed nią uchronić.

Słowa kluczowe:

głupota, morozofia, encyklopedia, retoryka, nieswoistość głupoty, przestrogi

Pobierz


Opublikowane
2021-09-26


ZDRENKA, M. T. (2021). Gra niemądrych pozorów. Jak nie ujmować i opisywać głupoty. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 34(1 (133). https://doi.org/10.12887/34-2021-1-133-09

Marcin T. ZDRENKA 
Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń