„Starajcie się «widzieć»”

Maria FILIPIAK

Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin , Polska

Abstrakt

Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka z lat 1978-2022. Wypowiedzi obejmują papieskie homilie, orędzia i przemówienia, a także fragmenty encyklik i innych dokumentów, dotyczące teologicznych, antropologicznych i moralnych aspektów patrzenia i widzenia.

Słowa kluczowe:

widzenie, patrzenie, spojrzenie Boga na człowieka, miłość bliźniego, nadzieja, wdzięczność, odpowiedzialność

Pobierz


Opublikowane
2023-01-29


FILIPIAK, M. (2023). „Starajcie się «widzieć»”. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 35(2 (138). https://doi.org/10.12887/35-2022-2-138-27

Maria FILIPIAK 
Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.