„Wszystko się zmieniło, a wszystko jest jak było”. Russów w snach Marii Dąbrowskiej

Adam FITAS

Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin , Polska

Abstrakt

W artykule podjęta zostaje próba opisania i zinterpretowania podstawowych znaczeń Russowa w opisach wizji sennych Marii Dąbrowskiej zamieszczonych w jej dzienniku. Wnioski płynące z konstatacji, że sny poświęcone miejscu urodzenia i dorastania pisarki układają się w swoistą konstelację oniryczną, uzupełniają dotychczasowe rozważania badaczy na temat mitycznych funkcji Russowa w życiu i twórczości autorki Nocy i dni jako między innymi źródła tożsamości czy obrazu sygnalizującego intensywne doświadczanie, a nawet przekraczanie świata zmysłowego.

Słowa kluczowe:

sen, oniryzm, dziennik, intymistyka, Maria Dąbrowska, przestrzeń, Russów

Pobierz


Opublikowane
2023-01-29


FITAS, A. (2023). „Wszystko się zmieniło, a wszystko jest jak było”. Russów w snach Marii Dąbrowskiej. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 35(2 (138). https://doi.org/10.12887/35-2022-2-138-13

Adam FITAS 
Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.