Czy Prorok Muḥammad był królem? ʿAlī ʿAbd ar-Rāziq i „musayṭir”

Andrzej KORCZAK

Zakład Filozofii, Katedra Pedagogiki, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Wydział Socjologii i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, DS Eden, ul. Nowoursynowska 161, pok. 7/2, 02-787 Warszawa , Polska

Abstrakt

Autor wskazuje, że w sytuacji współczesnego kryzysu nauk humanistycznych, u którego podstaw leży redukcjonistyczna wizja świata, wielu ludzi Zachodu inspiruje się mistyką wschodnią. Zwraca również uwagę, że inspiracje te dostosowywane są do mentalności zachodniego odbiorcy masowego oraz że taka spłycona pseudomistyka często wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne.

Słowa kluczowe:

kryzys kultury zachodniej, kultura masowa, inspiracje dalekowschodnie, zagrożenia psychologiczne

Pobierz


Opublikowane
2023-01-29


KORCZAK, A. (2023). Czy Prorok Muḥammad był królem? ʿAlī ʿAbd ar-Rāziq i „musayṭir”. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 35(2 (138). https://doi.org/10.12887/35-2022-2-138-11

Andrzej KORCZAK 
Zakład Filozofii, Katedra Pedagogiki, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Wydział Socjologii i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, DS Eden, ul. Nowoursynowska 161, pok. 7/2, 02-787 WarszawaLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.