Pamięć i zapomnienie o arcydziełach. Przypadek Josepha Malègue’a

Marta KWAŚNICKA

Instytut Literatury, ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków , Polska

Abstrakt

Pod koniec życia Andrzej Kijowski, krytyk literacki i pisarz, powrócił do praktykowania wiary katolickiej. Dociekliwość neofity połączona z dogłębnym rozumieniem fenomenu twórczości literackiej pozwoliła mu na stworzenie oryginalnej teorii dotyczącej związku pomiędzy literaturą a religią. Podejście polskiego krytyka było częściowo zbieżne z postsekularnymi teoriami formułowanymi o wiele później przez Charlesa Taylora czy Garhama Warda. Kijowski wypracował jednak swoje stanowisko samodzielnie, opierając się na tekstach Józefa Tischnera, Christophera Dawsona i innych. Autorka artykułu analizuje eseje Kijowskiego zamieszczone w zbiorze Tropy (1986), publikowane oraz niepublikowane fragmenty jego dziennika z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a także notatki z tego okresu, rekonstruując zapomniany nurt polskiej krytyki literackiej. Celem artykułu jest wyjazanie, że punkt widzenia Kijowskiego różnił się od sakrologii literackiej – autor Tropów pod wieloma względami antycypował późniejsze teorie postsekularne, pozostając przy tym myślicielem ortodoksyjnie katolickim.

 

Przygotowanie tego artykułu zostało sfinansowane ze środków z grantu Narodowego Centrum Nauki (nr umowy UMO-2018/31/B/HS1/02050) przeznaczonych na realizację projektu badawczego Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Słowa kluczowe:

postsekularyzm, katolicyzm, Andrzej Kijowski, krytyka literacka, religia

Pobierz


Opublikowane
2023-01-29


KWAŚNICKA, M. (2023). Pamięć i zapomnienie o arcydziełach. Przypadek Josepha Malègue’a. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 35(2 (138). https://doi.org/10.12887/35-2022-2-138-07

Marta KWAŚNICKA 
Instytut Literatury, ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków https://orcid.org/0000-0002-8523-234XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.