Czasopismo "Nowe Tendencje w Zarządzaniu" nastawione jest na identyfikowanie nowych trendów, zjawisk i prawidłowości pojawiających się w szeroko rozumianej dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Chodzi w szczególności o rozpoznawanie aktualnych problemów społecznych, problemów z jakimi borykają się organizacje a w szczególności przedsiębiorstwa i proponowanie odpowiednich rozwiązań. Koncentrujemy się na problemach, zainteresowaniach i obawach współczesnych menedżerów. Staramy się stosować najwyższe światowe standardy uprawiania nauki, ale jednocześnie publikować przede wszystkim w języku polskim, tak aby wyniki prezentowanych na łamach czasopisma badań mogły dotrzeć nie tylko do naukowców, ale także do doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych nauką. Nie publikujemy tekstów dydaktycznych, publicystycznych, beletrystycznych i popularnonaukowych.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2720-4243 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 


  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Arianta. Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

MEiN
20

Pobieranie

Pełny numer