RADA NAUKOWA

Edward Szczerbicki - University of Newcastle - 0000-0001-7794-2862

Małgorzata Dolińska - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej - 000-0003-1496-0398

Sathiadev Mahesh - University of New Orleans

Dinah Payne - University of New Orleans - 0000-0001-5234-4575

Binshan Lin - Louisiana State University in Shreveport - 0000-0002-8481-302X

Maria Carmen Díaz-Fernández - University of Seville - 0000-0001-8203-2150