WYDAWCA

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Adres wydawnictwa:

Wydawnictwo KUL
ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin
e-mail: wydawnictwo@kul.pl