Istniejące od 2004 roku czasopismo naukowe „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” jest recenzowanym pismem naukowym i jedynym periodykiem tego typu w Europie. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie platformy do prowadzenia dyskursu naukowego dotyczącego przenikania się sąsiednich kultur, polskiej i ukraińskiej, w zakresie języka, literatury, historii i szeroko rozumianej kultury. Jest to zatem pismo multidyscyplinarne, a publikującymi w nim autorami są specjaliści z dziedziny językoznawstwa, literatury, glottodydaktyki, historii sztuki, folkloru, etnografii i etnologii, antropologii, religioznawstwa. Pismo pełniło i wciąż spełnia istotną rolę w kształtowaniu przyjaznej atmosfery pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami na poziomie nauki i kultury, co ma ogromne znaczenie dla obu narodów, gdyż na tworzenie dobrych relacji poprzez „Tekę…” nie mają wpływu aktualne trendy czy napięcia polityczne.

Prace ukazują się najczęściej w językach polskim i ukraińskim ze względu na charakter pisma oraz krąg jego odbiorców, chętnie przyjmowane są artykuły w języku angielskim, istnieje możliwość publikacji w języku rosyjskim. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch specjalistów z zastosowaniem procedury double blind review. Redakcja dopuszcza możliwość wydawania numerów specjalnych pisma w 2-3 letnich odstępach czasowych.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1733-2249 (Print) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 


  • Index Copernicus
  • Pol-Index

MNiSW
20 punktów

Index Copernicus
53.86 (2018)