SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

W celu zapobiegania plagiatowi Redakcja czasopisma korzysta z systemu antyplagiatowego https://www.crossref.org/services/similarity-check/ przy użyciu oprogramowania iThenticate  (http://www.ithenticate.com/) należącego do firmy Turnitin – globalnego dostawcy usług technologicznych dla nauki i edukacji. System pozwala sprawdzić domniemane podobieństwo tekstu z miliardami źródeł internetowych oraz tekstami zdeponowanymi przez wydawców korzystających z Similarity Check. Plagiat stanowi naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu i opublikowaniu go pod własnym nazwiskiem. Skopiowanie swojego utworu w celu poszerzenia dorobku naukowego stanowi tzw. autoplagiat. Dopuszczenie się plagiatu jest czynnością karalną. W przypadku wykrycia plagiatu Redakcja poinformuje o sprawie instytucję, w której afiliowany jest autor, recenzentów oraz osoby poszkodowane. Ponadto Redakcja wycofa opublikowany tekst i zamieści informację na ten temat na stronie internetowej czasopisma i/lub w wersji drukowanej.