Kontakt

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Pokój CN 212
20-950 Lublin
Polska
e-mail: tekapolukr@kul.lublin.pl

Główna osoba do kontaktu

prof. dr hab. Mirosława Oldakowska-Kuflowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
+48 512 366 623

Wsparcie techniczne