Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)

0000-0002-1265-1340
 

Sekretarz techniczny

Mateusz Jastrzębski (UMCS)

0000-0002-5422-9930
 

Sekretarz, Redaktor

Albert Nowacki (KUL)

0000-0002-2418-0574
 

Redaktorzy

Dagmara Nowacka (KUL) 

0000-0002-4596-9822

Uljana Cholodova (Uniwersytet Pacackeho w Ołomuńcu) (Czechy) 

0000-0002-1950-2225

Jurij Mynenko (Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska") (Ukraina) 
0000-0002-2916-4274

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Cezary Sławiński, Polska Akademia Nauk - członek honorowy, Lublin, Polska

prof. dr hab. Oksana Sałata, Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki, Kijów, Ukraina

prof. dr hab. Hałyna Chomenko, Charkowski Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy im. Hryhorija Skoworody, Charków, Ukraina

dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska

prof. dr Pawło Hrycenko,  Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof UWr, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska

prof. dr Wołodymyr Pohrebennyk, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Drahomanowa w Kijowie, Kijów, Ukraina

dr hab. Marta Vojtekova, Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja)

prof. dr hab. Alois Voldan, Uniwersytet Wiedeński (Austria)

dr hab. Aleksandra Hnatiuk, prof. IS PAN, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Stanisław Uliasz, Uniwersytet Rzeszowski