Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)

ORCID: 0000-0002-1265-1340

prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel - Dorobek (kul.pl)

KUL - Wydział Nauk Humanistycznych - Zainteresowania badawcze
 

Sekretarz techniczny

Mateusz Jastrzębski (UMCS)

ORCID: 0000-0002-5422-9930
 

Sekretarz, Redaktor

Albert Nowacki (KUL)

ORCID: 0000-0002-2418-0574

dr Albert Nowacki - Kontakt (kul.pl)
 

Redaktorzy

Dagmara Nowacka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

ORCID: 0000-0002-4596-9822

Andrij Saweneć (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

ORCID: 0000-0003-2378-3688

Uljana Cholodová (Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu) (Czechy) 

ORCID: 0000-0002-1950-2225

Jurij Mynenko (Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska") (Ukraina) 
ORCID: 0000-0002-2916-4274

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Cezary Sławiński, Polska Akademia Nauk - członek honorowy (Lublin, Polska)

prof. dr hab. Oksana Sałata, Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki (Kijów, Ukraina)

prof. dr hab. Hałyna Chomenko, Charkowski Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy im. Hryhorija Skoworody (Charków, Ukraina)

prof. dr hab. Agnieszka Matusiak, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)

dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, Polska)

prof. dr Pawło Hrycenko,  Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (Kijów, Ukraina)

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof UWr, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)

prof. dr Wołodymyr Pohrebennyk, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Drahomanowa w Kijowie (Kijów, Ukraina)

dr hab. Marta Vojteková, Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Preszów, Słowacja)

prof. dr hab. Alois Voldan, Uniwersytet Wiedeński (Wiedeń, Austria)

dr hab. Aleksandra Hnatiuk, prof. IS PAN, Polska Akademia Nauk (Warszawa, Polska)

prof. dr hab. Stanisław Uliasz, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów, Polska)