Józef Łobodowski w kręgu awangardy lubelskiej

Anna Choma-Suwała

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Polska

Abstrakt

Tematem poniższego artykułu jest życie i twórczość literacka Józefa Łobodowskiego na tle Awangardy Lubelskiej.

Awangarda Lubelska wywodząca się z grupy „Reflektor” w dużej mierze ukształtowała intelektualną, estetyczną i etyczną postawę Józefa Łobodowskiego. Wpływała na jego twórcze wybory. Mimo iż należał do przedstawicieli młodszej generacji podążał za Józefem Czechowiczem, który był duchowym mistrzem i najważniejszą osobowością lubelskiego środowiska literackiego. Połączył ich przede wszystkim odrębny rodzaj poezji, który był wynikiem rozczarowania współczesnością. Jej cechami charakterystycznymi był przede wszystkim katastrofizm i emocjonalna wizyjność. Twórczość przedstawicieli Awangardy Lubelskiej łączyła w sobie także społeczne zaangażowanie i elementy regionalizmu. Jej sensem było poczucie porażki, buntu przeciwko rzeczywistości, odniesienie do tradycji biblijnej, romantyzmu i symboliki.

Słowa kluczowe:

Józef Łobodowski, Awangarda Lubelska, biografia, poezja, publicystyka, przekład

Czechowicz Józef. 2011. Pisma zebrane. T. 8: Listy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Czechowicz Józef. 1938. Poezja Wołynia. „Kurier Literacko-Naukowy” nr 50: 8-9.

Gawliński Stanisław. 1982. „Szkoła Czechowicza” – poeci awangardy?. „Pamiętnik Literacki”. T. LXXIII, z. 3-4: 151-179.

Gawliński Stanisław. 1983. Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym (elementy socjologii i poetyki). Katowice: Uniwersytet Śląski.

Jaworski Kazimierz Andrzej. 1972. Pisma. T. 9: Koniec seansu. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Jaworski Kazimierz Andrzej. 1965. W kręgu Kameny. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Kęsik Jan. 2003. Henryk Jan Józewski – Polityk. „Niepodległość i Pamięć”. T. 10, nr 1 (19): 161-177.

Kłak Tadeusz. 2011. Nad listami Czechowicza. W: J. Czechowicz. Pisma zebrane. T. 8: Listy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 7-19.

Kryszak Janusz. 1985. Katastrofizm ocalający: z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Bydgoszcz: Wydawnictwo Pozaprasowe „Pomorze”.

Lubelska cyganeria – atmosfera. 2006. „Scriptores: pamięć, miejsce, obecność” nr 30: 303-317.

Łobodowski Józef [J.]. 1932. Nowe wydawnictwa. „Trybuna” nr 3: 31.

Łobodowski Józef [J.]. 1932. Nowe wydawnictwa, „Trybuna” nr 6: 18.

Łobodowski Józef. 1932. Serca za barykadą. „Trybuna” nr 1: 13-15.

Łobodowski Józef. 1947. Modlitwa na wojnę. Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy.

Łobodowski Józef. 1964. O cyganach i katastrofistach (1). „Kultura” nr 7/8: 38-48.

Łobodowski Józef. 1987. Fragmenty wspomnień. „Kontakty” nr 10: 59-60.

Łobodowski Józef. 1991. Wspomnienia lubelskie. „Kresy” nr 8: 130-136.

Łobodowski Józef. 1992. Dusze chce łowić.... „Kresy” nr 9-10: 167-171.

Łobodowski Józef. 1992. Cztery Lubliny. „Kresy Literackie” nr 1: 7-10.

Łobodowski Józef. 2014. Żywot człowieka gwałtownego. Wspomnienia. Warszawa: Editions Spotkania.

Łobodowski Józef. 2015. Przeciw upiorom przeszłości. Lublin: Wydawnictwo Test.

Łobodowski. Życie, twórczość, publicystyka, wspomnienia. 2009. „Scriptores”: W stulecie urodzin Józefa Łobodowskiego nr 35.

Łoś Ewa. 2016. „Miasto krzyczącej młodości” – Lublin w twórczości Józefa Łobodowskiego. W: Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii. Red. G. Bąk, L. Siryk, E. Łoś. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 145-161.

Musimy równać (zamiast programu). 1935. „Wołyń” nr 16: 5.

Noty. 1932. „Trybuna” nr 6: 19.

Redakcja. 1924. Pismo nasze nie reprezentuje jakiegoś wyraźnego kierunku. „Reflektor” nr 1: 2.

Redakcja. 1923. Zjawiamy się nagle, młodzi i inni niż Wy… „Reflektor” nr 1: 1-2.

Siemaszko Ewa. 2010. Przemiany w relacjach polsko-ukraińskich od połowy lat trzydziestych do II wojny światowej. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 7-8: 58-69.

Szypowska Irena. 2001. Łobodowski. Od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo”. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Tadeusz Kłak. 1978. Czasopisma awangardy. Część I. 1919-1934. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.

Zięba Józef. 1989. Żywot Józefa Łobodowskiego (1). „Tygodnik Wschodni” nr 3: 4.


Opublikowane
2020-12-23Anna Choma-Suwała  achoma@wp.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej https://orcid.org/0000-0001-8909-7993