Genesis i apocalypsis. Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza i Ballada lubelska Józefa Łobodowskiego

Jarosław Cymerman, dr

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Polska

Abstrakt

Artykuł zestawia ze sobą dwa utwory poetyckie poświęcone Lublinowi – Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza (napisany w 1934 roku, opublikowany po raz pierwszy w 1959 roku) i Balladę lubelską Józefa Łobodowskiego (opublikowaną w 1964 roku). Opisane w nim są okoliczności powstania obu tekstów, a także różnice w sposobie ukazywania przez obydwu poetów bliskiego im miasta. Jednocześnie zestawienie to pozwala na postawienie pytania o swoistość i charakterystyczne cechy formacji tak zwanej awangardy lubelskiej, do której zalicza się zarówno Czechowicza, jak i Łobodowskiego.

Słowa kluczowe:

Józef Czechowicz, Józef Łobodowski, awangarda lubelska, utwory poetyckie, Lublin

Bąk Grzegorz, Siryk Ludmiła, Łoś Ewa (red.). 2016. Śladami pisarza: Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jakubowska-Ożóg Alicja. 2001. Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kłak Tadeusz. 2010. Drogami Czechowicza. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kłak Tadeusz. 2013. Drogami awangardy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Siryk Ludmiła, Łoś Ewa (red.). 2012. Między literaturą a polityką: o Józefie Łobodowskim. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szypowska Irena. 2001. Łobodowski: od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo”. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Święch Jerzy. 1989. Łobodowskiego godzina poezji. „Akcent” nr 1: 48-53.

Wójtowicz Aleksander. 2018. Wędrowiec i wygnaniec, czyli niespisane dzieje awangardy lubelskiej. „Akcent” nr 4: 42-49


Opublikowane
2020-12-23Jarosław Cymerman, dr  jaroslaw.cymerman@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej https://orcid.org/0000-0002-6494-505X