W poszukiwaniu wiedzy o Niebiańskim imperium. Obalanie ukraińskich stereotypów na temat Chin

Marija Popowa

Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki , Ukraina

Abstrakt

Artykuł analizuje stereotypy zagranicznych studentów chińskich uczelni na temat Chińczyków oraz wpływ stereotypów na kształtowanie się światopoglądu studentów zagranicznych na temat Niebiańskiego imperium. Wyniki pokazały, że studenci zagraniczni zmienili swoje nastawienie do chińskich studentów po studiach w Chinach.

Słowa kluczowe:

stereotyp, chiński charakter narodowy, kultura, symbol, obalanie, Chiny, Ukraina

Cuddy, Amy J. C. et al. 2009. Stereotype Content Model across Cultures: Towards Universal Similarities and Some Differences. “British Journal of Social Psychology” № 48: 1–33. DOI: https://doi.org/10.1348/014466608X314935

Jin, S. 2005. Social Psychology (社会心理学). Beijing: Higher Education Press.

Li, Y. & Fan, J. Foreign Language Teaching and Research (外语教学与研究), (2007).

Katz, Daniel, Braly, Kenneth. 1933. Racial stereotypes of one hundred college students. “The Journal of Abnormal and Social Psychology” № 28(3): 280–290. DOI: https://doi.org/10.1037/h0074049

Colin Ho, Jackson Jay W. 2001. Attitudes toward Asian American: Theory and Measurement. “Journal of Applied Social Psychology” vol. 31, issue 8: 1553–1581. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2001.tb02742.x

姜良杰、汤明润. 2012. 来华留学生跨文化适应问题及对策. “人民论坛” 第 5 期. 丁慧芬. 2011. 蒙汉大学生民族刻板印象的结构及差异研究. 内蒙古师范大学硕士学 位论文.

管健. 2009. 刻板印象模型从内容模型到系统模型的发展与应用. “心理科学进 展” 第 4 期.


Opublikowane
2021-12-23


Popowa М. (2021). W poszukiwaniu wiedzy o Niebiańskim imperium. Obalanie ukraińskich stereotypów na temat Chin. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(16), 111–116. https://doi.org/10.31743/tkpuzk.13412

Marija Popowa  m.popova@kubg.edu.ua
Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki https://orcid.org/0000-0002-6830-9683