Zaproszenie

22.05.2023

Redakcja „Zeszytów Naukowych KUL” zaprasza do składania tekstów do numerów 3/2023 i 4/2023 czasopisma w terminach odpowiednio do 15 czerwca i 17 lipca br. W szczególności mile widziane są prace w zakresie szeroko rozumianej socjologii wartości i aksjologii społeczno-kulturowej, ale także inne artykuły i recenzje z obszaru nauk socjologicznych.