Informacja

2020-10-29

MNiSW_2020_Ewa.jpg
Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, na podstawie umowy nr 126/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.

Online First Publication

2020-09-28

We are pleased to announce a new publishing possibility for our authors and readers. Online First option will be the immediate online publication of all accepted papers. This means an enormous reduction in publication time. It will no longer be necessary for texts to wait until the “next available issue”.

            We also invite you to submit further texts on the sociology of values and broadly understood social and cultural axiology.

            Our journal also has a profile on Twitter, which – we hope – will improve communication of the editorial team with readers and potential authors https://twitter.com/StudiaV

 

Nasze czasopismo ma swój profil na Facebooku

2020-06-24

Profil naszego czasopisma funkcjonuje także na Facebooku, co – mamy nadzieję – usprawni komunikację między redakcją a czytelnikami i potencjalnymi autorami. Na profilu będziemy publikować komunikaty redakcyjne oraz prezentować wybrane teksty i numery. Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania przez komunikator  – Messenger. Zachęcamy do polubienia profilu! Warto być na bieżąco! 

Link do profilu: https://www.facebook.com/Studia-nad-Wartościami-Studies-on-Values-2391414274426424

 

Nowe gremia w ZNKUL i ich afiliacja do nauk socjologicznych

2020-06-19

„Zeszyty Naukowe KUL” zostały przypisane do dyscypliny wiodącej, jaką są: Nauki socjologiczne. Tym samym reprezentują one socjologię w KUL. Decyzje te spowodowały zmiany w składzie: Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej [zob. https://czasopisma.kul.pl/znkul/about/editorialTeam], a także w profilu naukowym ZNKUL. Ten ostatni będzie koncentrować się na problematyce socjologii wartości czy szeroko rozumianej aksjologii społeczno-kulturowej. Będzie obejmował studia i badania nad wartościami, np. ich funkcjami, przemianami, konfliktami zachodzącymi między kategoriami aksjologicznymi i interesami, m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej. Perspektywa poszukiwań aksjologicznych jest z natury rozległa i zróżnicowana, dlatego ZNKUL będą otwarte na aplikację podejścia interdyscyplinarnego. Konstatacja ta stanowi zaproszenie do współtworzenia kolejnych numerów naszego Kwartalnika przez badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą zajmujących się  problematyką  z zakresu socjologii wartości i aksjologii społeczno-kulturowej.