Informacja

2020-10-29

MNiSW_2020_Ewa.jpg
Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, na podstawie umowy nr 126/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.

Nasze czasopismo ma swój profil na Facebooku

2020-06-24

Profil naszego czasopisma funkcjonuje także na Facebooku, co – mamy nadzieję – usprawni komunikację między redakcją a czytelnikami i potencjalnymi autorami. Na profilu będziemy publikować komunikaty redakcyjne oraz prezentować wybrane teksty i numery. Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania przez komunikator  – Messenger. Zachęcamy do polubienia profilu! Warto być na bieżąco! 

Link do profilu: https://www.facebook.com/Studia-nad-Wartościami-Studies-on-Values-2391414274426424

 

Nowe gremia w ZNKUL i ich afiliacja do nauk socjologicznych

2020-06-19

„Zeszyty Naukowe KUL” zostały przypisane do dyscypliny wiodącej, jaką są: Nauki socjologiczne. Tym samym reprezentują one socjologię w KUL. Decyzje te spowodowały zmiany w składzie: Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej [zob. https://czasopisma.kul.pl/znkul/about/editorialTeam], a także w profilu naukowym ZNKUL. Ten ostatni będzie koncentrować się na problematyce socjologii wartości czy szeroko rozumianej aksjologii społeczno-kulturowej. Będzie obejmował studia i badania nad wartościami, np. ich funkcjami, przemianami, konfliktami zachodzącymi między kategoriami aksjologicznymi i interesami, m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej. Perspektywa poszukiwań aksjologicznych jest z natury rozległa i zróżnicowana, dlatego ZNKUL będą otwarte na aplikację podejścia interdyscyplinarnego. Konstatacja ta stanowi zaproszenie do współtworzenia kolejnych numerów naszego Kwartalnika przez badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą zajmujących się  problematyką  z zakresu socjologii wartości i aksjologii społeczno-kulturowej.