RECENZENCI

Recenzenci 2019

Ks. dr hab. Jan Szymczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Ks. dr hab. Paweł Prüfer (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Dr hab. Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Dr hab. Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dr hab. Zbigniew Zagała (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. Jolanta Łodzińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dr hab. Mariusz Zemło (Uniwersytet w Białymstoku)
Ks. prof. dr hab. Miroslaw Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Ks. prof. dr hab. Piotr Goliszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Dr hab. Piotr Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. Paweł Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Dr Aneta Wójciszyn-Wasil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Dr hab. Romuald Piekarski (Uniwersytet Gdański)
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Dr hab. Antoni Szwed (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dr hab. Łukasz Jureńczyk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Ks. dr hab. Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Ks. dr hab. Tomasz Kraj (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Dr hab. Alicja Żywczok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dr hab. Andrzej Pieczywok (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Dr hab. Małgorzata Abassy (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie)
Dr Błażej Dyczewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dr Artur Wysocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dr Ksenia Kakareko (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Mirosław Karpiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)