RECENZENCI

Recenzenci 2022

Arkadiusz Jabłoński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wioletta Szymczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wojciech Pawlik (Uniwersytet Warszawski)

Mariusz Zemło (Uniwersytet w Białymstoku)

Wojciech Gizicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zbigniew Rykiel (Emerytowany Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Kateryna Novikova (Uniwersytet SWPS)

Marzena Cichosz (Uniwersytet Wrocławski)

Beata Czechowska-Derkacz (Uniwersytet Gdański)

Dariusz Wadowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wojciech Misztal (Uniwersytet Warszawski)

Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Agnieszka Zaborowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Krystyna Leśniak-Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski)

Krzysztof Kaszewski (Uniwersytet Warszawski)

ks. Grzegorz Sokołowski (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

Teresa Jadwiga Zbyrad (Uniwersytet Rzeszowski)

Lidia Marszałek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Zbigniew Nowak (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)

Mikołaj Pawlak (Uniwersytet Warszawski)

Adam Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Stanisław Lachowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dorota Rynkowska (Uniwersytet Rzeszowski)

Małgorzata Synowiec-Piłat (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Paweł Edward Prüfer (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Ozan Ormeci (Istanbul Kent University)

Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ryszard Bartoszewicz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

Anna Michalska (Emerytowany Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

Arkadiusz Karwacki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

o. Jan Mazur (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Marek Rymsza (Uniwersytet Warszawski)

Iwona Taranowicz (Uniwersytet Wrocławski)

Beata Szluz (Uniwersytet Rzeszowski)

Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Uniwersytet Warszawski)

ks. Józef Młyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Elżbieta Bojanowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Recenzenci 2021

Małgorzata Laskowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Adam Winiarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Wiesław Popławski (Politechnika Białostocka)

Agnieszka Łukasik-Turecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ewa Stachowska (Uniwersytet Warszawski)

Dariusz Wadowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Arkadiusz Jabłoński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jacek Kurczewski (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Krzysztof Jurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Sławomir Magala (Uniwersytet Warszawski)

Robert Szwed (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Beata Szluz (Uniwersytet Rzeszowski)

Małgorzata Szyszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marek Mozgawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Wojciech Misztal (Uniwersytet Warszawski)

Filip Ciepły (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Mariusz Zemło (Uniwersytet w Białymstoku)

Anna Kwak (Uniwersytet Warszawski)

Monika Adamczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Danuta Opozda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Aneta Gawkowska(Uniwersytet Warszawski)

Wojciech Pawlik (Uniwersytet Warszawski)

Jan Mazur (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski)

Jan Gałkowski (Uniwersytet Rzeszowski)

Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Andrzej Tarczyński Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Włodzimierz Piątkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)

Olga Białek-Szwed (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Alicja Soćko-Mucha (Polska Akademia Nauk)

Danuta Walczak Duraj (Uniwersytet Łódzki)

Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Emilia Kramkowska (Uniwersytet w Białymstoku)

Małgorzata Sławek-Czochra (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jagoda Jezior (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Anna Śliz (Uniwersytet Opolski)

Beata Łaciak (Akademii Sztuki Wojennej)

Mateusz Stępień (Uniwersytet Jagielloński)

Paweł Prüfer (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Danuta Kępa-Figura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Jadwiga Gracla (Uniwersytet Warszawski)

Janusz Mariański (Emerytowany Profesor KUL)

Justyna Szulich-Kałuża (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jarosław Chodak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Wioletta Szymczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Stanisław Lachowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Tadeusz Sakowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Urszula Kusio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Wojciech Gizicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jadwiga Plewko (Emerytowany Profesor KUL)

Sławomir Przybyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Iwona Taranowicz (Uniwersytet Wrocławski)

Adam Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Magdalena Mateja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Maria Sroczyńska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Michał Skrzypek

 

Recenzenci 2020

Mariusz Zemło (Uniwersytet w Białymstoku)

Grzegorz Adamczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Janusz Filipkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Ryszard Moń (Akademia katolicka w Warszawie)

Tadeusz Sakowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wojciech Otrębski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jadwiga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Edward Walewander (Emerytowany pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Wojciech Gizicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Piotr Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ondrej Štefaňak (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze)

Małgorzata Stopikowska (Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku)

Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Tomasz Nowicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wojciech Misztal (Uniwersytet Warszawski)

Jagoda Jezior (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Wojciech Pawlik (Uniwersytet Warszawski)

Dariusz Wadowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Anna Krasnodębska (Uniwersytet Opolski)

Julia Gorbaniuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)

 

Recenzenci 2019

Jan Szymczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Paweł Prüfer (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zbigniew Zagała (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Jolanta Łodzińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Mariusz Zemło (Uniwersytet w Białymstoku)

Mirosław Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Piotr Goliszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Piotr Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski)

Arkadiusz Wuwer (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Paweł Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Aneta Wójciszyn-Wasil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Romuald Piekarski (Uniwersytet Gdański)

Marek Chmielewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Antoni Szwed (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Łukasz Jureńczyk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Tomasz Kraj (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Alicja Żywczok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Andrzej Pieczywok (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Małgorzata Abassy (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie)

Błażej Dyczewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Artur Wysocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Ksenia Kakareko (Uniwersytet Warszawski)

Mirosław Karpiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)