Zespół redakcyjnyKOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny - dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Redaktor językowy i stylistyczny tekstów w j. angielskim - dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Sekretarz redakcji - dr Dariusz Adam Szkutnik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Członkowie
dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. Eduardo Fittipaldi (State University of Milan)
dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski),
prof. A. James McAdams (University of Notre Dame),
prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Yuliia Yemelianova, prof. nadzw. (Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck),

RADA NAUKOWA

Przewodniczący -   dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)  

dr hab. Jadwiga Plewko (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
prof. dr hab. Janusz Mariański (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Antoni Sułek (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Sławomir Zaręba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)