WYDAWCA

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Poland

 

Adres wydawnictwa:

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

tel.: (+48) 81 454-56-78
e-mail: wydawnictwo@kul.pl