Tom 20 Nr 1 (1973): Roczniki Teologiczno-KanoniczneArtykuły

Marian Filipiak
83-93
Recenzje

Sprawozdania

Jan Szlaga
95-98
Marian Filipiak
112-112