Pamięć jako wierność. Idea pamięci „fortunnej” w filozofii Paula Ricoeura

Karolina ROZMARYNOWSKA

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa , Polska


Abstrakt

Przedmiotem refleksji podjętych w artykule jest koncepcja pamięci „fortunnej”, której autorem jest francuski filozof Paul Ricoeur. Autorka omawia jego ujęcie najważniejszych fenomenów mnemonicznych, takich jak wspomnienie, przypomnienie, zapomnienie, ewokacja i rozpoznanie, oraz związków, jakie między nimi zachodzą. Wyjaśnia również Ricoeurowską koncepcję pamięci jako działania, które z jednej strony łączy się z nakazem wierności, z drugiej zaś – posiada moc twórczą w stosunku do tożsamości podmiotowej. Przedmiotem namysłu jest także rola innego, który wkracza w obszar pracy pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej.

Słowa kluczowe:

pamięć, wspomnienie, zapomnienie, Paul Ricoeur

Pobierz


Opublikowane
2022-03-28


ROZMARYNOWSKA, K. (2022). Pamięć jako wierność. Idea pamięci „fortunnej” w filozofii Paula Ricoeura. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 34(3 (135). Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ethos/article/view/13703

Karolina ROZMARYNOWSKA 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 WarszawaLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.