Możliwość innej jawy. Ukryty wymiar poetyckiego świata Gérarda de Nervala

Hanna RATUSZNA

Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń , Polska

Abstrakt

Gerard de Nerval jest poetą, którego twórczość wywarła istotny wpływ na dokonania polskich modernistów. Jedną z autorek prezentujących podobny sposób narracji, kreowania świata przedstawionego była Maria Komornicka. Tym, co łączy twórczość tych artystów, jest melancholijny światoobraz, w którym ważną rolę pełni spojrzenie anamorficzne. Figura anamorfozy staje się sygnaturą dziewiętnastowiecznego „wzrokocentryzmu”, odsłania bogactwo kontekstów filozoficznych, a także problemy estetyki braku, migotliwości „ja”. Przeprowadzoną w artykule analizę anamorficznych obrazów obecnych w twórczości Nervala dopełnia refleksja poświęcona Biesom Komornickiej. Zestawienie odległych pod względem czasu powstania utworów pozwala dostrzec znaczenie anamorficznego obrazowania w procesie kształtowania dwudziestowiecznego dyskursu estetycznego.

Słowa kluczowe:

Gérard de Nerval, Maria Komornicka, anamorfoza, melancholia, El Desdichado, wzrokocentryzm, filozofia, literatura

Pobierz


Opublikowane
2023-01-29


RATUSZNA, H. (2023). Możliwość innej jawy. Ukryty wymiar poetyckiego świata Gérarda de Nervala. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 35(2 (138). https://doi.org/10.12887/35-2022-2-138-12

Hanna RATUSZNA 
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń https://orcid.org/0000-0002-7544-3581Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.