Rola zaufania i nieufności w relacji między społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a intencją bojkotu: analiza mediacji równoległej

Grzegorz Zasuwa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Przykłady znanych bojkotów uwidoczniły, że interesariusze mogą zmusić nawet duże przedsiębiorstwa do zaniechania szkodliwych działań. Jednak ludzie nie zawsze przyłączają się do bojkotów, nawet w przypadku bardzo rażących nadużyć przedsiębiorstw. Pokazuje to, że nasza wiedza o tej ważnej formie etycznej konsumpcji jest ograniczona. W celu lepszego zrozumienia procesu prowadzącego do powzięcia decyzji o bojkotowaniu niniejszy artykuł analizuje rolę zaufania i nieufności jako mediatorów pomiędzy oceną nieodpowiedzialności działań przedsiębiorstwa a intencją bojkotu. Dane pochodzące z badania sondażowego posłużyły do zweryfikowania postawionych hipotez. Uzyskane wyniki wskazują, że nieufność do firmy w pełni pośredniczy w relacji między postrzeganą nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a skłonnością konsumentów do bojkotu. Innymi słowy, badanie pokazuje, że kluczową rolę w decyzji o przyłączeniu się do bojkotu może mieć przeświadczenie konsumentów, że firma będzie nadal dopuszczać się szkodliwych zachowań.

Słowa kluczowe:

Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw, bojkoty, zaufanie, nieufność, etyczna konsumpcja

Antonetti, P., Maklan, S. (2016). An Extended Model of Moral Outrage at Corporate Social Irresponsibility. Journal of Business Ethics, 135(3), 429–444.

Braunsberger, K., Buckler, B. (2011). What Motivates Consumers to Participate in Boycotts: Lessons from the Ongoing Canadian Seafood Boycott. Journal of Business Research, 64(1), 96–102.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: The Guilford Press.

Cho, J. (2006). The Mechanism of Trust and Distrust Formation and Their Relational Outcomes. Journal of Retailing, 82(1), 25–35.

Coombs, W. T. (2007). Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory.Corporate Reputation Review, 10(3), 163–176.

Cooper-Martin, E., Holbrook, M. B. (1993). Ethical Consumption Experiences and Ethical Space. ACR North American Advances, NA-20. Retrieved from https://www.acrwebsite.org/volumes/7396/volumes/v20/NA-20/full (8.07.2022).

Ferrell, O. C., Harrison, D. E., Ferrell, L., Hair, J. F. (2019). Business Ethics, Corporate Social Responsibility, and Brand Attitudes: An Exploratory Study. Journal of Business Research, 95, 491–501.

Friedman, M. (1985). Consumer Boycotts in the United States, 1970–1980: Contemporary Events in Historical Perspective. Journal of Consumer Affairs, 19(1), 96–117.

Ginder, W., Byun, S. E. (2022). To Trust or Not to Trust? The Interplay between Labor-Related CSR Claim Type and Prior CSR Reputation of Apparel Retailers. Journal of Retailing and Consumer Services, 65, 102875.

Grappi, S., Romani, S., Bagozzi, R. P. (2013). Consumer Response to Corporate Irresponsible Behavior: Moral Emotions and Virtues. Journal of Business Research, 66(10), 1814–1821.

Green, T., Peloza, J. (2014). How Do Consumers Infer Corporate Social Responsibility? The Role of Organisation Size. Journal of Consumer Behaviour, 13(4), 282–293.

Guckian, M. L., Chapman, D. A., Lickel, B., Markowitz, E. M. (2018). “A Few Bad Apples” or “Rotten to the Core”: Perceptions of Corporate Culture Drive Brand Engagement after Corporate Scandal. Journal of Consumer Behaviour, 17(1), e29–e41.

Hassan, L. M., Shiu, E., Shaw, D. (2016). Who Says There is an Intention–Behaviour Gap? Assessing the Empirical Evidence of an Intention–Behaviour Gap in Ethical Consumption. Journal of Business Ethics, 136(2), 219–236.

Hayes, A. F. (2018). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, Second Edition: A Regression-Based Approach. [n.p.]: Guilford. Henseler, J., Ringle, C. M., Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing DiscriminantValidity in Variance-Based Structural Equation Modeling. Journalof the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135.

History of Successful Boycotts (2022). Ethical Consumer. Retrieved from https://www.ethicalconsumer.org/ethicalcampaigns/boycotts/history-successful-boycotts (10.09.2022).

How Consumers Are Embracing Sustainability (2022). Deloitte United Kingdom. Retrieved from https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consumer-business/articles/sustainable-consumer.html (10.09.2022).

Kim, S. (2019). The Process Model of Corporate Social Responsibility (CSR) Communication: CSR Communication and Its Relationship with Consumers’CSR Knowledge, Trust, and Corporate Reputation Perception. Journal of Business Ethics, 154(4), 1143–1159.

Kim, S., Krishna, A., Dhanesh, G. (2019). Economics or Ethics? Exploring the Role of CSR Expectations in Explaining Consumers’ Perceptions, Motivations, and Active Communication Behaviors about Corporate Misconduct. Public Relations Review, 45(1), 76–87.

Klein, J. G., Smith, N. C., John, A. (2004). Why We Boycott: Consumer Motivations for Boycott Participation: Journal of Marketing, 68, 92–109.

Kucuk, S. U. (2020). Reverse (Brand) Anthropomorphism: The Case of Brand Hitlerization. Journal of Consumer Marketing, 37(6), 651–659.

Lange, D., Washburn, N. T. (2012). Understanding Attributions of Corporate Social Irresponsibility. The Academy of Management Review, 37(2), 300–326.

Marek, A., Zasuwa, G. (2020). The Role of Social Capital in Boycotting Socially Irresponsible Firms. In: K. Bachnik, M. Kaźmierczak, M. Rojek-Nowosielska, M. Stefańska, J. Szumniak-Samolej (Eds.), CSR in Contemporary Poland: Institutional Perspectives and Stakeholder Experiences (pp. 221–235). Cham: Springer International Publishing.

Martínez, P., Rodríguez del Bosque, I. (2013). CSR and Customer Loyalty: The Roles of Trust, Customer Identification with the Company and Satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 35, 89–99.

Morgan, R. M., Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20–38.

Oh, H., Bae, J., Kim, S. J. (2017). Can Sinful Firms Benefit from Advertising Their CSR Efforts? Adverse Effect of Advertising Sinful Firms’ CSR Engagements on Firm Performance. Journal of Business Ethics, 143(4), 643–663.

Rotman, J. D., Khamitov, M., Connors, S. (2018). Lie, Cheat, and Steal: How Harmful Brands Motivate Consumers to Act Unethically. Journal of Consumer Psychology, 28(2), 353–361.

Trautwein, S., Lindenmeier, J. (2019). The Effect of Affective Response to Corporate Social Irresponsibility on Consumer Resistance Behaviour: Validation of a Dual-Channel Model. Journal of Marketing Management, 35(3–4), 253–276.

Two-Thirds of Consumers Worldwide Now Buy on Beliefs (2018). Edelman. Retrieved from https://www.edelman.com/news-awards/two-thirds-consumers-worldwide-now-buy-beliefs (10.09.2022).

Xie, C., Bagozzi, R. P. (2019). Consumer Responses to Corporate Social Irresponsibility: The Role of Moral Emotions, Evaluations, and Social Cognitions. Psychology & Marketing, 36(6), 565–586.

Zasuwa, G. (2017). Wpływ kultury kraju na udział konsumentów w bojkotach produktów. Marketing i Rynek, 7, 5–13.

Zasuwa, G. (2019). Value Preferences and Consumer Sustainable Choices. Marketing i Rynek, 1, 14–29.


Opublikowane
2022-12-22


Zasuwa, G. (2022). Rola zaufania i nieufności w relacji między społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a intencją bojkotu: analiza mediacji równoległej. Nowe Tendencje W Zarządzaniu, 2, 7–20. https://doi.org/10.31743/ntz.14548

Grzegorz Zasuwa  grzegorz.zasuwa@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-4131-5079Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.