„Studia i Analizy Nauk o Polityce” (ang. ‘Studies and Analyses of Political Science’) są afiliowane przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydawane są od 2020 r. Czasopismo stanowi ważne akademickie forum prezentacji studiów, rozszerzonych i pogłębionych analiz i oceny kluczowych zagadnień politycznych, militarnych i gospodarczych zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. Publikacje mające walor naukowy i praktyczny, obejmują artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2719-4795 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Przyjęcie do grona członków COPE

2022-10-03

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że czasopismo Studia i Analizy Nauk o Polityce zostało przyjęte do grona członków Committee on Publication Ethics (COPE)

Cope

Index Copernicus

2021-10-28

We would like to kindly inform you that the journal „Studia i Analizy Nauk o Polityce (ISSN: 2719-4795)" has passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2021.

Our Index Copernicus Value is: ICV 2021 = 100.00

Online First

2021-02-03

We are pleased to announce a new publishing possibility for our authors and readers. Online First option will be the immediate online publication of all accepted papers. This means an enormous reduction in publication time. It will no longer be necessary for texts to wait until the “next available issue".  • Arianta
  • Index Copernicus Journals Masters List
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Google Scholar
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Biblioteka Nauki
  • Most Wiedzy
  • Repozytorium Instytucjonalne KUL
  • WorldCat
  • ERIH PLUS

MNISW
20

Index Copernicus
2021 =100.00

Pobieranie

Pełny numer