„Studia i Analizy Nauk o Polityce” (ang. ‘Studies and Analyses of Political Science’) są afiliowane przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydawane są od 2020 r. Czasopismo stanowi ważne akademickie forum prezentacji studiów, rozszerzonych i pogłębionych analiz i oceny kluczowych zagadnień politycznych, militarnych i gospodarczych zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. Publikacje mające walor naukowy i praktyczny, obejmują artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2719-4795 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Nowa punktacja „Studia i Analizy Nauk o Polityce”

2024-02-26

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy i Współpracownicy Studiów i Analiz Nauk o Polityce,

informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo otrzymało 20 punktów

Dziękujemy za współpracę!

Nowa punktacja „Studia i Analizy Nauk o Polityce”

2023-07-28

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy i Współpracownicy Studiów i Analiz Nauk o Polityce,

informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 17 lipca 2023 r. czasopismo otrzymało 40 punktów.

Dziękujemy za współpracę!

Przyjęcie do grona członków COPE

2022-10-03

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że czasopismo Studia i Analizy Nauk o Polityce zostało przyjęte do grona członków Committee on Publication Ethics (COPE)

Cope  • Arianta
  • Index Copernicus Journals Masters List
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Google Scholar
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Biblioteka Nauki
  • Most Wiedzy
  • Repozytorium Instytucjonalne KUL
  • WorldCat
  • ERIH PLUS

MNiSW
20

Index Copernicus
2022 = 99.77

Pobieranie

Pełny numer